beats by dre cheap

Historija (I dio)

Prvi post koji je vezan za temu ovog bloga bit će o historiji. Ljudi nisu ni svjesni koliko je bogata historija Bosne i Hercegovine pa olahko prelaze preko toga kada iz susjedne Hrvatske počne svojatanje naših kraljeva, govoreći da su ''svi bosanski kraljevi bili hrvatski'' te mnoge druge laži uvezi sa historijom naše države koje je pisao Franjo Rački i ljudi slični njemu. O nastanku srednjovijekovne bosanske države Prvi put ime države Bosne spominje se u X stoljeću (tačnije 960. g.) u spisima Konstantina Porfirogenita. U tim spisima pominju se gradovi Katera i Desnik. U to vrijeme Bosna je bila banovina. Riječ ban je avarskog porijekla što znači bogat. Prvi bosanski ban bio je ban Borić (1141 – 1163). U historiji je zabilježeno da je ovo prvi bosanski ban za kojeg se zna, ali da ih je bilo prije njega može se zaključiti kada pogledamo period u kojem je vladao i kada se prvi put spominje Bosna. Do dolaska Osmanlija Bosna je uvijek bila samostalna zemlja iako su njeni vladari često bili u vazalnom odnosu prema vladarima iz susjednih i jačih zemalja. Ugarski kralj Geza II smatrao je da Bosna i Raška trebaju biti u sastavu njegovog kraljevstva te je krenuo u rat protiv ovih zemalja. Ovo će pokazati kako je i bosanski prkos star više od 1000 godina pa će ga već u Posavini dočekati ujedinjena vojska bana Borića koja će i odnjeti pobjedu. Smatra se da su tadašnje granice Bosne bile Vranduk na sjeveru; Zvijezda i Romanija na istoku; Bjelašnica, Rama i Neretva na jugu te Vlašić i Vrbas na zapadu. Religija u Bosni U periodu nastanka bosanske države do perioda Kulina bana narod u Bosni nije pripadao nijednoj religiji. Vatikan je nastojao da pokrsti Slavene. Dobrim dijelom je cilj pape bio ispunjen međutim stanovništvo u Bosni nije prošlo proces pokrštavanja. U tom periodu u Bosni je postoja tek nekoliko katoličkih crkvi koje su sagradili Hrvati koji su prešli u Bosnu nakon raspada hrvatske države. Prva nacionalna religija u Bosni je bila Bogumilstvo koju je čitav bosanski narod prihvatio, ali o toj religiji posvetit ću poseban post.

_Patriotski blog_
http://patriotskiblog.blogger.ba
05/06/2006 23:30